Nauczyciele


             Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

mgr Halina Czerwiec - dyrektor szkoły - matematyka
mgr Jadwiga Burczy – oddział przedszkolny
Małgorzata Guła – wychowanie fizyczne, świetlica
Małgorzata Hocheker - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Monika Jędo – oddział przedszkolny
mgr Anna Kita - geografia
mgr Alina Konieczny - fizyka, chemia
mgr Małgorzata Krawiec - oddział przedszkolny
mgr Magdalena Kułaga - Burghardt - język angielski
mgr Mariola Miłoś - przyroda, biologia
ks. mgr Przemysław Lis - religia
mgr Joanna Pelc - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika
mgr Elżbieta Pisarczyk – Rybak – język niemiecki
ks. mgr Kazimierz Skrzypek - religia
mgr Natalia Soboń - nauczyciel wspomagający, pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Renata Wacnik - j. polski
mgr Witold Wacnik - matematyka, informatyka
mgr Kinga Walczak - nauczyciel wspomagający
mgr Gabriela Woźniak - wychowanie fizyczne, wdż
mgr Agnieszka Zadrapa – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
mgr Janina Zięba - historia, język polski, biblioteka, wos