Dokumenty szkołyWewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Otałęż

Każdy uczeń i rodzic jest zobowiązany do zapoznania się procedurami.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
w Szkole Podstawowej w Otałęży

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby
koronawirusowej COVID-19

 1 września 2020 r.


Przedmiotowy system oceniania

Klasy I - III

wymagania edukacyjne kl. I wymagania edukacyjne kl. II  wymagania edukacyjne kl. III

Klasy IV - VIII

Język polski Język angielski Język niemiecki Muzyka
Plastyka Historia Geografia Biologia
Chemia Fizyka Matematyka Informatyka
Przyroda Wych. fiz.  I- III EDB
Technika Wych.fiz. IV-VIII Wos
Religia I-VIII    

Regulamin szkolnego konkursu "Najlepszy uczeń"

    pobierz     


Ogólne Warunki Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci