RODO

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Otałęży
jest Pani Katarzyna Jakubiec
e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO