KonkursyWymagania konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK UKRAIŃSKI

HISTORIA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MATEMATYKA