Dyrekcja szkoły

 

 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Otałęży od 1 września 2006 roku jest

pani mgr Halina Czerwiec

                             spotalez@poczta.onet.pl
             17- 774-10-10