Rada Rodziców

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

       Przewodnicząca:  Agnieszka Adamczyk

       z-ca przew:  Katarzyna Kuraś

       sekretarz:  Katarzyna Kazimierz